איזה מרחק ישמור נוהג רכב הנע בעקבותיו של רכב בטחון?